Trường MN Vũ Hòa tổ chức ngày tết thiếu nhi 1/6 và bàn giao học sinh 6 tuổi vào lớp 1