Trường Mầm non Vũ Hòa tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và bàn giao học sinh 5-6 tuổi vào lớp 1