Ngày 29 tháng 09 năm 2020 Trường Mầm non Vũ Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.