CÔNG TÁC VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP VÀO CÁC NGÀY CUỐI TUẦN CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON VŨ HÒA