KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG NHÓM TRẺ 25 - 36T

Năm học 2017   - 2018 – Trường mầm non Vũ Hòa

(Thời gian thực hiện từ ngày 28/8/2017 -> 19/5/2018)

                    1. Chủ đề : Bé và các bạn( TGTH từ ngày 28/08/2017 -> ngày 16/09/2017)                                            - 2 Tuần

                 2.  Chủ đề : Đồ chơi của bé( TGTH từ ngày 18/09/2017 -> ngày 14/10/2017)                                          - 4 Tuần

                 3.  Chủ đề : Các cô,các bác trong nhà trẻ( TGTH từ ngày 16/10/2017 -> ngày 11/11/2017)                  – 4 Tuần

                 4.  Chủ đề : Những con vật đáng yêu ( TGTH từ ngày 13/11/2017 -> ngày 09/12/2017)                        - 4 Tuần

                 5. Chủ đề : Cây và những bông hoa đẹp( TGTH từ ngày 11/12/2017 -> ngày 06/01/2017)                    - 4Tuần

                6. Chủ đề : Mẹ và những người thân yêu của bé( TGTH từ ngày 08/01/2018 -> ngày 03/02/2018)       – 4 Tuần

                7. Chủ đề : Ngày tết vui vẻ ( TGTH từ ngày 05/02/2018 -> ngày 17/03/2018)                                          - 6 Tuần

                                   ( Nghỉ soạn tết từ ngày 12/02/2018   -> ngày 24/02/2018)

                8. Chủ đề : Bé đi khắp nơi bằng PTGT gì? ( TGTH từ ngày 19/03/2018 -> ngày 14/04/2018)              – 4 Tuần

                9. Chủ đề : Mùa hè đến rồi ( TGTH từ ngày 16/04/2018 -> ngày 05/05/2018)                                        – 3 Tuần

                 10. Chủ đề : Bé lên mẫu giáo (TGTH từ ngày 07/05/2018 -> ngày 19/05/2018)                                     – 2 Tuần