KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG NHÓM TRẺ 19- 24T

Năm học 2017   - 2018 – Trường mầm non Vũ Hòa

(Thời gian thực hiện từ ngày 28/8/2017 -> 28/4/2018)

                1. Chủ đề : Bé và các bạn( TGTH từ ngày 28/08/2017 -> ngày 02/09/2017)                                           - 1 Tuần

                2.  Chủ đề : Đồ chơi của bé( TGTH từ ngày 04/09/2017 -> ngày 30/9/2017)                                         -   4 Tuần

                3.  Chủ đề : Các cô,các bác trong nhà trẻ( TGTH từ ngày 02/10/2017 -> ngày 28/10/2017)                – 4 Tuần

                4. Chủ đề : Cây và những bông hoa đẹp( TGTH từ ngày 06/11/2017 -> ngày 02/12/2017)                    – 4 Tuần

                5.  Chủ đề :  Những con vật đáng yêu ( TGTH từ ngày 04/12/2017 -> ngày 30/12/2017)                      - 4 Tuần

                6. Chủ đề : Mẹ và những người thân yêu của bé ( TGTH từ ngày 01/01/2018 -> ngày 27/01/2018)       - 4Tuần

               7. Chủ đề : Ngày tết vui vẻ (TGTH từ ngày 29/01/2018 -> ngày 10/02/2018                                            - 2 Tuần

                                            ( Nghỉ soạn tết từ ngày 12/02/2018-> ngày 24/02/2018)

               8. Chủ đề : Bé đi khắp nơi bằng PTGT gì? ( TGTH từ ngày 05/03/2018 -> ngày 31/03/2018)                – 4 Tuần

              9. Chủ đề : Mùa hè đến rồi ( TGTH từ ngày 02/04/2018 -> ngày 28/04/2018)                                          – 4 Tuần