Trường Mầm non Vũ Hòa là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Vũ Hòa xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Vũ Hòa, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Vũ Hòa phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên.

100% giáo viên, và nhân viên đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên nuôi dưỡng được tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Hàng năm cán bộ giáo viên toàn trường được tham gia các lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.