Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng

Sinh ngày 14/4/1975

Trình Độ chuyên Môn: Cao đẳng

Chức vụ:  Giáo viên 5 tuổi- Chủ tịch công đoàn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Nga

Sinh ngày 09/8/1975

Trình Độ chuyên Môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Quản lý giáo dục: Giấy chứng nhận

Chức vụ: Khối trưởng - Trưởng ban nữ công

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Vân

Sinh ngày 07/8/1982

Trình Độ chuyên Môn: Cao đẳng

Chức vụ: Phó chủ tịch- Tổ trưởng nuôi dưỡng