Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Nga

Sinh ngày 09/8/1975

Trình Độ chuyên Môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Quản lý giáo dục: Giấy chứng nhận

Chức vụ: Khối trưởng - Giáo viên 5 tuổi

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thơm 

Sinh ngày: 20/9/1980

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Khối trưởng - Giáo viên 4 tuổi

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

Ngày sinh:24/07/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

QLGD: Giấy chứng nhận

Chức vụ: Khối trưởng- Giáo viên 3 tuổi

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lương

Ngày sinh:26/06/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

QLGD: Giấy chứng nhận

Chức vụ: Khối trưởng nhà trẻ- Giáo viên nhóm 25- 36 Tháng

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Vân

Sinh năm: 07/08/1982

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

Chức vụ: Tổ trưởng nuôi dưỡng